Sebut Harga

Maklumat Sebut Harga Tarikh tutup

PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN JANAKUASA DI MUKA SAUK KOGOPON DAN LOJI RAWATAN AIR EWSS PAPAR. (RECALL NO.1)

JANS/PPR/2024/03/04(S)

KERJA-KERJA PENUKARAN METER AIR YANG LAMA DAN TIDAK BERFUNGSI 12MM DIAMETER UNTUK DAERAH TAWAU. (METER REPLACEMENT)

JANS/TWU/ SH/2024/12(S)

PERKHIDMATAN PENGANTIAN 6(6) BUAH DOSING PAM MEKANIKAL DI LRA PULAU SEBATIK

JANS/TWU/ SH/2024/13/(S)

PROJEK PENYAMBUNGAN PAIP KE KAMPUNG TAMANG DARAT, PULAU SEBATIK. (RECALL NO.1)

JANS/TWU/ SH/2024/11/(F)

PROJEK PENYAMBUNGAN PAIP KE KAMPUNG TAMANG DARAT, PULAU SEBATIK (RECAL NO.1)

JANS/TWU/SH/2024/11(F)

KERJA PENGOREKAN KOLAM ENAPCEMAR NO.3 DI LOJI RAWATAN AIR MILAU, KUDAT.

JANS/KDT/2024/5/4

TO SUPPLY AND INSTALL NEW BARE PUMP FOR ARMY CAMP TREATED WATER PUMP AT PEKAN KOTA BELUD WATER TREATMENT PLANT.

JANS/KBU/2024/06(S)