Visi, Misi dan Objektif

VISI

Menjadi Organisasi Utiliti Air Sistematik, Mampan dan Berkualiti dalam Penyampaian Perkhidmatan Menjelang Tahun 2025.

MISI

Menyediakan perkhidmatan bekalan air yang berkualiti untuk kesejahteraan rakyat melalui pengurusan bekalan air yang efisien, telus dan mesra pelanggan.

MOTO/SLOGAN

Water is Essential, Save Every Drops

OBJEKTIF

 1. Menyediakan secukupnya bekalan air terawat yang berkualiti baik lagi memenuhi keperluan sejajar dengan pertambahan penduduk dan pembangunan sosio-ekonomi negeri;
 2. Menyediakan perkhidmatan pelanggan yang baik termasuk sistem bil dan kutipan hasil yang tepat dan cekap;
 3. Mencapai suatu peratusan bersesuaian antara penduduk Bandar dan Luar Bandar dapat dibekalkan dengan air paip; dan
 4. Menyediakan kemudahan bekalan air bagi memenuhi keperluan rakyat di daerah yang dikawal dengan menguatkan kepada:-
  • Jangka masa yang tepat dalam kutipan hasil;
  • Agihan yang sempurna;
  • Bekalan yang mencukupi dan memenuhi piawaian kualiti; dan
  • Perkhidmatan yang cekap dan berorientasikan kehendak pelanggan.