Penganugerahan Ahli Setia Darjah Kinabalu (A.S.D.K) kepada YBhg. Tuan Baharuhom Bin K.K. Sogon