PEMAKLUMAN KEPADA SEMUA PENGGUNA BERDAFTAR YANG MEMPUNYAI TUNGGAKAN BIL AIR