Visi, Misi dan Objektif

VISI

Menjadi organisasi Utiliti air yang Cekap, Sistematik, dan Berkualiti yang Bertaraf Dunia Menjelang 2025.

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Bekalan Air yang Berkualiti untuk Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Bekalan Air yang Lestari Secara Efisien dan Mesra Pelanggan.

OBJEKTIF

 1. Menyediakan secukupnya bekalan air terawat yang berkualiti baik lagi memenuhi keperluan sejajar dengan pertambahan penduduk dan pembangunan sosio-ekonomi negeri;
 2. Menyediakan perkhidmatan pelanggan yang baik termasuk sistem bil dan kutipan hasil yang tepat dan cekap;
 3. Mencapai suatu peratusan bersesuaian antara penduduk Bandar dan Luar Bandar dapat dibekalkan dengan air paip; dan
 4. Menyediakan kemudahan bekalan air bagi memenuhi keperluan rakyat di daerah yang dikawal dengan menguatkan kepada:-
  • Jangka masa yang tepat dalam kutipan hasil;
  • Agihan yang sempurna;
  • Bekalan yang mencukupi dan memenuhi piawaian kualiti; dan
  • Perkhidmatan yang cekap dan berorientasikan kehendak pelanggan.