Penganugerahan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (P.G.D.K) kepada YBhg. Datuk Mohd. Hanafiah bin Mohd. Kassim