Fees

HARGA FI DARI TAHUN 2015 

     
CAJ-CAJ PERKHIDMATAN / DEPOSIT AIR HARGA (RM)
A PERUMAHAN
A.1 Tanah atau rumah berdaftar atas nama pemilik 100.00
A.2 Rumah yang disewakan dibawah perjanjian sewa/beli 200.00
A.3 Rumah dibina atas tanah kerajaan atau kampung dalam kawasan perkadaran pihak berkuasa tempatan 200.00
A.4 Rumah dibina atas tanah yang disewa atau dibawah perjanjian sewa beli 500.00
B PREMIS PERNIAGAAN / PEJABAT
B.1 Pejabat berdaftar atas nama pemilik 100.00
B.2 Pejabat yang disewa atau dibawah perjanjian sewa beli 300.00
B.3 Kedai kopi, restoran, kelab malam atau salon yang berdaftar atas nama pemilik 500.00
B.4 Kedai kopi, restoran, kelab malam atau salon yang disewa atau dibawah perjanjian sewa beli 1,000.00
B.5 Pasaraya dan pasaraya mini berdaftar atas nama pemilik 500.00
B.6 Pasaraya dan pasaraya mini yang disewa atau dibawah perjanjian sewa beli 1,000.00
C PERINDUSTRIAN / KOMERSIL DAN KOMPLEKS BELI-BELAH
C.1 Kompleks beli-belah 3,000.00 - 10,000.00
C.2 Hotel dan rumah tumpangan 5,000.00 - 10,000.00
C.3 Bangunan, pejabat, bank atau syarikat swasta dan berkaitan 1,000.00 - 3,000.00
C.4 Stesen minyak, bengkel atau kilang dan berkaitan-:
C.4.1 Berdaftar atas nama pemilik 500.00
C.4.2 Berdaftar atas nama penyewa 1,000.00 -3,000.00
D FI PENYAMBUNGAN METER
D.1 15mm (1/2 ") meter 130.00
D.2 25mm (1") meter 400.00
D.3 50mm (2") meter 1,200.00
D.4 100mm (4") meter 1,800.00
D.5 150mm (6") meter 2,200.00
E FI PENYAMBUNGAN SEMULA METER BAGI MEREKA YANG GAGAL MEMBAYAR BIL AIR
E.1 15mm (1/2 ") meter 50.00
E.2 25mm (1") meter 80.00
E.3 50mm (2") meter 120.00
E.4 80mm (3") meter 130.00
E.5 100mm (4") meter 150.00
E.6 150mm (6") meter 200.00
E.7 200mm (7 1/2") meter 250.00
E.8 Atas 200mm 300.00
F FI UNTUK UJIAN METER
F.1 15mm (1/2 ") meter 20.00
F.2 25mm (1") meter 30.00
F.3 50mm (2") meter 50.00
F.4 100mm (4") meter 100.00
F.5 150mm (6") meter 125.00
F.6 200mm (7 1/2") meter 200.00
G PENGGANTIAN INJAP PENGUNCI DIROSAKAN / HILANG
G.1 Penggantian Injap Pengunci yang dirosakkan / hilang 100.00
H NOTIS PEMOTONG BEKALAN AIR
H.1 Notis pemotongan bekalan air 10.00
I BAYARAN TAHUNAN BAGI PILI BOMBA
I.1 Penyambungan Diameter 2" (50mm) 20.00
I.2 Penyambungan Diameter 3" (80mm) 30.00
I.3 Penyambungan Diameter 4" (100mm) 50.00
I.4 Penyambungan Diameter 6" (150mm) 100.00
J LESEN TUKANG PASANG PAIP
J.1 Permohonan baru  200.00
J.2 Pembaharuan lesen 100.00
J.3 Penggantian  Lesen 50.00
J.4 FI peperiksaan  100.00
K LESEN TUKANG PASANG SESALUR
K.1 Permohonan baru  1,000.00
K.2 Pembaharuan lesen 500.00
K.3 Penggantian  Lesen 50.00
K.4 FI peperiksaan  500.00